Haber Detayı
13 Ocak 2021 - Çarşamba 21:35 Bu haber 3732 kez okundu
 
" Malatya'da Kış " Konulu Fotoğraf Yarışması Yapılacak
06 Ocak'ta Müracaatları başlayan " Malatya'da Kış " Konulu 6. Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışmasına Son Katılıma Tarihi 15 Mart 2021 olarak açıklandı.
Kültür-Sanat Haberi


Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması  kapsamında Malatya İli sınırları içindeki doğal güzellikler, kültürel değerler, tarihi mekânlar, şehir dokusu gibi unsurların fotoğraf sanatçıları tarafından kadraja alınması  yarışmasına 06 Ocak'ta başlanmış olup 15 Mart 2021 tarihinde ise son bulacaktır. Yarışmacılar  bu tarihler arasında başvurularını yapabilecek.

Yarışma şartnamesini okumak için tıklayınız.

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI ‘MALATYA’DA KIŞ’

1. DÜZENLEYEN KURUM: Malatya Büyükşehir Belediyesi

 

2. KONU: Malatya İli sınırları içindeki doğal güzellikler, kültürel değerler, tarihi mekânlar, şehir dokusu gibi unsurların fotoğraf sanatçıları tarafından kadraja alınması.

 

3. AMAÇ: İlimiz için görsel bir arşiv oluşturmak ve bunu geleceğe miras olarak bırakmaktır.

 

4. YARIŞMA KATEGORİ-BÖLÜMLERİ:
a. KATEGORİ: ‘Malatya’da Kış’
b. TEMA: Sayısal kategoride renkli fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

 

5. KATILIM ŞARTLARI
a. Fotoğraf yarışmasına seçici kurul, TFSF temsilcisi ve birinci derece yakın akrabaları ile TFSF tarafından haklarında verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında fotoğrafa ilgi duyan, son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş her birey katılabilir.

b. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

c. Her katılımcı, Malatya sınırları içinde 01.01.2019 tarihi sonrasında çekilmiş, en fazla 5 adet sayısal renkli eserle yarışmaya katılabilir.

d. Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren ve/veya renk değiştirme uygulanmış görüntüleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir.

e. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda foto grafik müdahalelere müsaade edilir. İstenen ölçülere uymak Şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

f. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), yarışmaya kabul edilmez.

g. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

h. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır

i. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Malatya sınırları içinde çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.

j. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Bu konudaki sorumluluk fotoğrafçıya aittir.

k. İnsanlı veya drone vb. insanız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir

l. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan; ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

m. Kural ihlali yapan kişilere “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” 13. Madde’ deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

n. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

o. Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme
bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

p. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği,
değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

q. Yarışma sonuçları Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin http://malatya.bel.tr web sitesi ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun https://tfsfonayliyarismalar.org/ web sitesinden ilan edilecektir.

r. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.

 

6. TELiF (KULLANIM) HAKLARI
a. Katılımcı, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış veya satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının; Malataya Büyükşehir Belediyesi yayınlarında isminin ve eser adının kullanılmasışartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel
çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, nişleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Malatya Büyükşehir Belediye izin/muvafakat name verdiğini ve yeni bir izin almaya gerek duyulmaksızın kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat name için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

b. Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Malatya Büyükşehir Belediyesi http://malatya.bel.tr adresinden ve TFSF - Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun https://tfsfonayliyarismalar.org/ web sitesinde, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Medya
(Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını EAlmanak 2021 ile Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.

c. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 yıl sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

d. Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde TFSF Yarışma birimine gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

e. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.

f. Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

7. FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
a. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

b. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

c. TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize  gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır


d. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

e. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

f. TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların exif bilgileri (dpi, piksel bilgileri gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden TFSF ve düzenleyici kurum(lar) sorumlu değildir.

g. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı, 3 Mb’yi geçmemelidir. Cep telefonu çekimleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

h. Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğraflar yarışma sonrası eser sahiplerinden
orijinal boyutlarında ve yüksek çözünürlüklü haliyle istenecektir.

 

8. İSİMLENDİRME:
a. Sadece Fotoğrafınıza isim vereceksiniz. Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle kullanmamanız gerekmektedir. Eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim vermiş iseniz aynı isimi kullanınız.

b. Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

c. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

d. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Malatya Büyükşehir Belediyesi ve TFSF sorumlu olmayacaktır.

 

9. TANITIM VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Yarışmanın ödülleri, yarışma başvuru onay ve hizmet bedeli, Jüri üyeleri huzur hakkı ve TFSF Temsilcisi yol, konaklama giderleri ile sergi baskıları Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

 

10. YARIŞMA TAKVİMİ:

Son Katılım Tarihi : 15 Mart 2021
Jüri Toplanma Tarihi : 17 Mart 2021
Sonuç Bildirim Tarihi : 18 Mart 2021

Sergi ve Ödül Tarihi : Sonradan bildirilecektir

 

11. SEÇİCİ KURUL/JÜRİ ÜYELERİ (Alfabetik Sırayla)
• Ali Nihat Ulukent (Fotoğraf Sanatçısı)
• Erol Doğaner (EFİAP Fotoğraf Sanatçısı)
• İbrahim Demirel (Fotoğraf Sanatçısı)
• İnan Orhan MAFSAD Başkanı
• Hamid Süha Hotar (Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Yayınlar Şube Müdürü )

 

12. TFSF Temsilcisi: Nimet Gönenç ÇINAROĞLU

 

13. ÖDÜLLER
Birincilik :    5.000- TL
İkincilik :     4.000- TL
Üçüncülük: 3.000- TL
Mansiyon :     500- TL
Mansiyon :     500- TL
Mansiyon :     500- TL
Mansiyon :     500- TL
Sergileme En fazla 30 adet 250 TL

 

14. YARIŞMA SEKRETERLİĞİ-İLETİŞİM
Ad-soyad: Hamza BOZKURT
İletişim: 0422 377 86 53
Mail: hamzabozkurt@malatya.bel.tr
• Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2021-018 numara ile onaylanmıştır.
• Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Kaynak: (Bülten ) - Bülten Haberler Editör: Hidayet ÖZPOLAT
 
Etiketler: ", Malatya'da, Kış, ", Konulu, Fotoğraf, Yarışması, Yapılacak,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Anketler
Bugün Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz ?
Arşiv
Modül 1


 

Haber Yazılımı